Prezentacja ” Przewodnika po narzędziach TIK dla nauczycieli”


Grupa nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół Gastronomicznych  nr 1 w Krakowie, realizujących projekt „ Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu ” w ramach Programu Erasmus+, Akcja A1, mobilność kadry edukacji szkolnej, przygotowała „Przewodnik po narzędziach TIK dla nauczycieli”. Prezentowany przewodnik, jest efektem wymiany doświadczeń uzyskanych podczas odbytych mobilności w krajach szkół partnerskich z Finlandii i Francji oraz dotychczasowej pracy w ramach, której wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie „ testowali” edukacyjną przydatność nowoczesnych narzędzi TIK. Dzieląc się efektami swojej pracy, zapraszają do zapoznania się z treścią Przewodnika oraz odwiedzenia strony internetowej projektu https://www.zsg1.pl/projekty-unijne/erasmus/doskonalenie-kompetencji-kluczowych-przez-nauczycieli-droga-do-uczniowskiego-sukcesu