Próbujemy CLIL


Na zaproszenie uczniów szkoły Instituto d’Instruzione Superiore de Liguori sześciu uczniów ZSB  pojechało do Sant Agata de Goti we Włoszech w dniach 9-13.04.2018. Razem z gospodarzami i gośćmi z Hiszpanii i Słowenii uczestniczą w lekcjach w tutejszej szkole oraz pracują nad wspólnym projektem w programie Erasmus + “The Bridge”.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim i prowadzone sa metodą CLIL – Content and Language Integrated Learning. Uczniowie włoscy pomagają w poznaniu i zastosowaniu programu komputerowego PowToon do prezentacji rezultatów swojelj pracy zespołowej. Wszyscy zostali bardzo serdecznie przyjęci w rodzinach goszczących i wspólnie spędzają wolny czas.