Profesor Erasmus+ na tropie


LAUREAT KONKURSKU SELFIE 2015
Film w humorystyczny sposób pokazuje, jak promujemy wśród społeczności szkolnej realizowany projekt Bags to do in your city. Uznaliśmy, że ważne jest rozpowszechnianie rzetelnych informacji na temat wypełnianych zadań, dlatego po wejściu do budynku witają nas flagi państw partnerskich. Na korytarzach szkolnych są gazetki ścienne o krajach partnerskich czy na temat projektu oraz o wizytach w poszczególnych krajach. Uczniowie zdobywają podstawową wiedzę o państwach partnerskich poprzez wykonywane albumy, plakaty czy udział w tematycznych konkursach.