Professional craziness – zawodowy zawrót głowy!


Nasza szkoła kształci zawodowców w branży informatycznej i mechatronicznej, a realizowany projekt VET jest pierwszym, który otwiera przed nami drzwi do Europy.

Krajem, do którego zmierzamy, by odbyć miesięczne praktyki zawodowe jest Portugalia. Obecne zawirowania spowodowane przez pandemię już kilkukrotnie pokrzyżowały nasze plany i opóźniły wyjazd jednak nie poddajemy się i wierzymy, że uda nam się wyjechać i poszerzyć nasze kompetencje zawodowe, językowe, osobiste i społeczne – przecież w świecie liczą się zawodowcy!