Program innowacyjny


Jednym z rezultatów naszego projektu jest program “Ja sobie radę dam, dam sobie radę sam” wdrażanie do samodzielności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integralną częścią tego programu jest zestaw materiałów dla nauczycieli w postaci planów aktywności dla uczniów do poszczególnych zadań.