Projekt muzyczno – językowy: “Together to Enjoy, Join to Learn”


Projekt Europejskiej Współpracy Szkół „Together to Enjoy, Join to Learn”, programu Erasmus+ jest przedsięwzięciem muzyczno-językowym, który Szkoła Podstawowa w Tenczynku realizuje z partnerami z Włoch, Portugalii, Czech i Turcji od 2018 roku. W ramach projektu, w każdej z partnerskich szkół powstał zespół muzyczny i chór, który opracowuje utwory muzyczne i przygotowuje się do koncertów o różnej tematyce. W trakcie pracy nad utworami uczniowie tworzą prezentacje multimedialne, filmy i śpiewniki, a także rozwiązują zadania przesłane przez szkoły partnerskie o tematyce kulturowej. Dwa razy w roku odbywają się krótkoterminowe wymiany uczniów, podczas których uczestnicy, pod okiem nauczycieli, pracują w międzynarodowych grupach, wspólnie ćwiczą utwory i prezentują je podczas koncertów. Dotychczas odbyły się dwa wyjazdy – do Polski i Portugalii, na których uczestnicy projektu zaprezentowali przed szerszą publicznością utwory świąteczne i znane piosenki filmowe.