Projekt VASE uczy współpracy…


By efektywniej realizować zadania projektowe m.i. spotykać się i swobodnie rozmawiać  z naszymi kolegami ze szkół partnerskich na skypie, na różnych lekcjach w szkole częściej między sobą komunikujemy się w języku angielskim. To nawet zabawne a jak bardzo kształcące!!!