Projektujemy maseczki antysmogowe – STOP SMOG.


Naszym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej  dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. W trakcie zabaw edukacyjnych, ruchowych, teatralnych, muzycznych i oddechowych dzieci dogłębnie poznały tematykę smogu, jego powstawania i  niebezpiecznych skutków jego występowania.