Promowanie Polski w Słowenii


Przed wyjazdem do Osnovna Sola Pivka w Słowenii polscy uczniowie z ZSB Mielec wykonali film promujący szkołę, Mielec i Polskę, a następnie przedstawili tam przedstawicielom 8 krajów biorących udział w projekcie Erasmus+ “The Bridge” w dniu 19.04.2016.