Przed TV nie tylko siedzimy – dzięki projektowi świetnie się bawimy!


Dzięki projektowi “Przyjazna edukacja krokiem do przyszłości” uczestnicy poznali nowe strategie usprawniające nauczanie przy użyciu najnowszych technik edukacyjnych i narzędzi, również w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT. Na zdjęciu przedstawione zostały zajęcia (nauka piosenki w języku angielskim), jakie można przeprowadzić z dziećmi, wykorzystując do tego “Cyfrowy świat”.