Przed zajęciami w szkole w Bordeaux


Przed zajęciami w szkole w Bordeaux (szkoła średnia artystyczna) Wika z kl. 2sk sfotografowała się ze swoimi przyjaciółmi z Węgier: Ricci i Laszlo. Pasją Wiki jest fotografia i to ona udokumentowała międzynarodową wymianę uczniów i nauczycieli projektu 10TOWNS. W Bordeaux, mieście należącym do światowego dziedzictwa UNESCO, spotkało się 42 uczniów i nauczycieli oraz gospodarze z 10 państw: Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier, Litwy, Włoch, Bułgarii, Czech, Niemiec oraz Francji. Spotkanie przebiegło pod tytułem: Rola kreatywności w życiu uczniów. /kwiecień 2015, Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Szkolnej.