Przez żołądek do … Europy!


BULLYINGisNEVERok! – czyli Nękanie nigdy nie jest w porządku – to projekt, który realizuje nasza szkoła we współpracy z uczniami z Włoch, Grecji i Hiszpanii. Celem projektu jest  przeciwstawienie się rosnącemu zjawisku zastraszania i cyberprzemocy, promowanie ducha równości i współpracy w konfrontacji z różnymi formami przemocy, jak również edukacja uczniów do rozsądnego korzystania z internetu, podkreślając wartość dobrych praktyk i doświadczeń. W październiku 2019 roku gościliśmy w naszych progach uczestników projektu. Podczas integracyjnych warsztatów kulinarnych poznawaliśmy się wzajemnie przygotowując tradycyjne dania polskie, włoskie, hiszpańskie i greckie. Współpraca w kuchni pomogła nam nie tylko przełamać lody, ale i pokonać barierę językową. Nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólnych posiłek!