Przygotowania do wizyty europejskich kolegów


Członkowie Szkolnego Zespołu Projektowego przygotowują szkołę przed przyjęciem gości z krajów projektu.