Przygotowanie do poszukiwania pracy


W ramach dwustronnego projektu polsko-włoskiego Erasmus+ “The Bridge” dotyczącego wzmacniania szans uczniów przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły, uczennice i uczniowie klasy I A Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu na lekcji z podstaw przedsiębiorczości w dniu 29.11.2015 r. rozpoznawali swoje cechy osobowościowe w testach zainteresowań zawodowych, które miejmy nadzieję pomogą im w zaplanowaniu swej dalszej kariery zawodowej.

Uczestnicy projektu będą porównywać szanse znalezienia pracy w Mielcu oraz w Sant Agata de Goti we Włoszech.