Przygotowanie językowe nauczycieli


W ramach przygotowania językowego nauczycieli biorących udział w projekcie Erasmus+ zorganizowano zajęcia z języka angielskiego, które mają na celu ułatwić im porozumiewanie się w trakcie pobytu na Malcie a także przełamać barierę językową.