Przygotowanie językowe nauczycieli.


Nauczyciele, którzy w sierpniu tego roku wzięli udział w szkolenie TIK w Portugalii przez wyjazdem uczestniczyli w trzydziestogodzinnym kursie z języka angielskiego.