Przygotowanie kulturowe.


Przygotowanie kulturowo-pedagogiczne nauczycieli dotyczyło m.in. kultury Portugalii – kraju, w którym odbyło się szkolenie z zakresu TIK.