Przyjaźń i życzliwość mimo takiej różnorodności


Oprócz zwiedzania starożytnych parków i muzeów, mieliśmy również zorganizowane spotkanie z grupą uchodźców. Rozmawialiśmy o problemach dzisiejszych uchodźców, rozdzieleniu z rodzinami, formach pomocy, nauce i pracy.