Przyjaźń – wartość ponadczasowa


Przyjaźń widoczna na zdjęciu ma charakter ponadczasowy. Podczas realizacji projektu, uczestnicy nawiązali długotrwałe relacje. Integrowali się biorąc udział we wspólnych działaniach na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i depresji wśród nastolatków, na rzecz ochrony przed SMOGiem i zwiększenia świadomości kulturowej, a także na rzecz poprawy komunikacji przy użyciu nowych technologii. Więcej na: https://www.impossiblebecomespossible.eu