Przyjazny klimat


Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania na wszystkim poziomach edukacji. Zadania promujące edukację globalną powinny być także realizowane na ścieżce pozaformalnej.

Projekt Erasmus+ “Friendly Climate” ma na celu podkreślanie wzrastającej roli i znaczenia kształtowania właściwych postaw młodzieży oraz edukatorów wobec zmieniającej się rzeczywistości klimatycznej.

Zdjęcie zostało wykonane podczas Training of Youth Workers “LEADERS OF GLOBAL EDUCATION” w Łodzi. Przez kilka dni uczestnicy rozwijali swoją wiedzę i umiejętności w kontekście zmian klimatycznych. Realizując moduł “Zielono mi!” aktywnie i z ogromną radością działali na rzecz zazieleniania terenów miejskich.