Publikacja z projektu “zSzyci z Historią”


Publikacja jest jednym z rezultatów wymiany, która dotyczyła również mody średniowiecznej oraz rzemiosł z nią związanych.

Znajdziecie info. na temat projektu, festiwalu, grupach uczest., programie Erasmus+ i prezentacja strojów historycznych z różnych części Europy z prezentacją osoby która go nosiła, oraz detali strojów.

Link do publikacji>>>

Autorami publikacji są członkowie grup rekonstrukcji historycznej: GRH “Leśny Witeź”, Historia Bari, Regia Anglorum, Rising Jotva.