RADA DZIECI


Projekt „Through democracy to literacy” realizowany w Przedszkolu nr 48 w Zabrzu obejmuje zagadnienie aktywnej partycypacji dzieci w codziennej pracy przedszkola. Stąd pomysł naszych nauczycieli, wzorowany na idei Janusza Korczaka, o powołaniu Rady Dzieci, będących przedstawicielami poszczególnych grup przedszkolnych. Pierwsze spotkanie Rady Dzieci dotyczyło organizacji Dnia Dziecka dla całego przedszkola. W toku spotkania dzieci samodzielnie dokonały wyboru w zakresie planowania uroczystości dla rówieśników.  Miały okazję doświadczyć, że oddany przez nie głos ma wymiar współdecydujący.