Razem dla wolności


Akademia WSB od ponad 20 lat jest aktywnym uczestnikiem programu Erasmus+ i realizuje zagraniczną mobilność studentów i kadry. Każdego roku uczelnia gości blisko 80 zagranicznych studentów, którzy wybierają naszą uczelnię aby odbyć w niej część swoich studiów oraz praktykę w ramach programu Erasmus+. Uczelnia aktywnie animuje życie zagranicznej społeczności akademickiej poprzez organizację szeregu różnych imprez międzynarodowych tj. orientation days, international days czy international trips. Te ostanie służą zapoznaniu zagranicznych studentów z bogatym dziedzictwem kulturowym naszego kraju. W ramach jednej z wycieczek, zrealizowanej w  maju 2017r. zagraniczni studenci Erasmusa+ wybrali się do Trójmiasta, gdzie odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności. Na zdjęciu studenci z uczelni partnerskich z Turcji podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.