Razem do Poloneza


Spotkanie z kulturą polską i ukraińską w Cieszynie zakończone spektakularnym sukcesem! Projekt „Polsko-Ukraiński Most Ponad Granicami” został zrealizowany przez Akademię WSB w partnerstwie z Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim. Uczestnikami projektu była grupa 60 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Polski i Ukrainy w wieku 15-18 lat. W ramach projektu młodzież z Polski i Ukrainy zrealizowała szereg różnych działań, służących wzajemnemu poznaniu się, integracji, poznaniu języka, kultury, tradycji i historii kraju sąsiedzkiego, wymiany doświadczeń, pogłębieniu wzajemnej tolerancji dla kraju partnerskiego oraz zdobyciu informacji na temat podobieństw i odmienności kulturowej. W ramach wielkiego finału, uczestnicy zatańczyli polski narodowy taniec Polonez w mieszanych polsko-ukraińskich parach, wystrojeni w piękne regionalne kostiumy – cieszyńskie stroje i ukraińskie wyszywanki. Most polsko-ukraiński został zbudowany!