Razem na scenie w walce z dyskryminacją


Poniżanie, obelgi, odwracanie wzroku, nienawistne spojrzenia czy wreszcie przemoc fizyczna z powodu odmiennej rasy, pochodzenia, narodowości, religii… to oblicza dyskryminacji. Podczas projektu Colours od diveristy – share your story! strategią walki z nią był dla nas teatr interaktywny. To narzędzie dialogu i poszukiwania rozwiązań problemów społecznych. Pozwolił uczestnikom projektu na wejście na scenę i  kreowanie nowej rzeczywistości, wolnej od pochopnych ocen, stereotypów i uprzedzeń.
Uczestnicy projektu pochodzą z różnorodnych kultur i religii, byli wśród nas również uchodźcy i imigranci. Wspólnie moglismy poczuć magiczną atmosferę sceny oraz wczuć się w rolę osób marginalizowanych, wykluczonych i dyskryminowanych. Już wiemy jak to jest tak się czuć i nie chcemy, żeby inni odczuwali to samo. Promujemy dialog i nie dyskryminujemy, a Ty?