Razem w przyszłość


Zdjęcie wykonane przez uczestnika projektu z fundacji “Otwarta Szkoła” podczas realizacji zajęć terenowych “Lublin – na pograniczu kulturowym”. Spotkaliśmy się z przedstawicielem Towarzystwa Polsko – Ukraińskiego w Lublinie. Poznaliśmy historię ludności polskiej i ukraińskiej na Lubelszczyźnie. Odnaleźli obiekty kulturowe ważne dla ludności polskiej i ukraińskiej. Poprzez wzajemne poznanie przełamujemy stereotypy oraz budujemy postawy aktywnej tolerancji połączonej z postawą solidarności traktującej odmienność jako wartość. Prezentowane zdjęcie pokazuje, że pomimo różnic, trudnej historii potrafimy pozytywnie patrzeć w przyszłość i nawiązać dialog. Podczas projektu uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarskich z reportażu filmowego, w czasie których prezentowaliśmy filmy o swoich miastach. Efektem końcowym naszego projektu jest reportaż filmowy dokumentujący nasze działania i widziane naszymi oczami krajobrazy obszarów przygranicznych.