“Ready2Aid” – Gotowi do pomocy!🇪🇺🇵🇱🇹🇩🇩🇪


Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w edukacji szkolnej.

Pięciu partnerów i trzy europejskie kraje połączyła chęć świadomego i odpowiedzialnego niesienia pomocy. Umiejętność prawidłowego zachowania w czasie wypadków komunikacyjnych, katastrof zbiorowych, pożarów, profesjonalnego wezwania odpowiednich służb, reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, jak również problematyka dawstwa krwi, szpiku kostnego oraz organów, to zagadnienia, które realizujemy w ramach współpracy międzynarodowej.

Poprzez profesjonalne szkolenia, prelekcje i wspólną zabawę przygotowujemy dzieci od 10 do 16 roku życia oraz dorosłych opiekunów i nauczycieli do świadomego ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Jesteśmy gotowi do POMOCY! – We are “READY2AID”.