Rocznice, obchody …dni.


Pamiętamy o przypominaniu w naszym środowisku o ważnych rocznicach wydarzeń, które wywoływały tragiczne konflikty, aby już do takich nie dochodziło, ale też podkreślamy te, które prowadziły do zgody i rozkwitu, np. tak nietypowe jak konfederacja barska.

Jeden ze szczególnych dni – Dzień Uchodźcy – uczciliśmy własnym plakatem przygotowanym z pomocą aplikacji poznanych w ramach projektu.