Rodzina Erasmus+


Zagraniczna mobilność edukacyjna daje szansę poznania nowych ludzi, poszerzenia wiedzy merytorycznej i kulturowej. Nasza grupa szkoleniowa stała się jedną wielką europejską rodziną! Wszystkich połączyła chęć doskonalenia się, tolerancja, pozytywna energia oraz otwartość na nowe doświadczenia. Ciągle uczymy się od siebie nawzajem. Erasmus+ łączy europejskich nauczycieli.