Równe – nasze miasto


Gra miejska przeprowadzona przez polsko – ukraińską grupę projektową w mieście Równe.

Nasz projekt to inicjatywa i pomysł młodzieży działającej w Redakcji Szkolnej Gazety Elektrowstrząs. Postawiliśmy na rolę mediów w kształtowaniu młodych ludzi. Połączyliśmy odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa narodowego z umiejętnością tworzenia mediów. Na miejsce realizacji głównych działań wybraliśmy Równe – partnerskie miasto Powiatu Radomszczańskiego. Głównym celem naszego projektu było poszukiwanie śladów kultury polskiej na Ukrainie, odkrywanie wspólnej przeszłości oraz wydanie gazety polsko – ukraińskiej, jako dokumentu potwierdzającego przenikanie się obu kultur, budowanie tolerancji i wzajemnego szacunku, obalanie stereotypów.