“Rozdajemy poduchy dla otuchy”


Ze swoimi działaniami autorzy projektu dotarli do dzieci i młodzieży z lokalnej społeczności, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą, a szczególnie niepełnosprawnością.
Działania projektu realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności przyczyniły się do integracji pomysłodawców projektu z jego odbiorcami, przełamywania własnych barier oraz nawiązania relacji z rówieśnikami.
Przeprowadzone akcje polegały na własnoręcznym przygotowaniu upominków takich jak: pluszowe zajączki, kartki okolicznościowe oraz poduszki, które podczas zorganizowanego spotkania integracyjnego w formie pikniku trafiły do odbiorców działań projektowych.
Zdjęcie przedstawia jedno z podjętych przedsięwzięć, które polegało na przygotowaniu poduszek.