Rozmowy kontrolowane


Sztuka znajdowania wymarzonej pracy, sposoby przedstawiania swoich pozytywnych cech podczas rozmowy kwalifikacyjnej i nabywanie umiejętności pracy w grupie to aktywności, które dominują w spotkaniach grupy przygotowującej program tygodnia z międzynarodowym projektem Erasmus+ “Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten”.