Rozmowy na dachu.


Realizacja praktyk zawodowych w Portugalii była dla uczniów nie tylko szansą na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, ale również szansą na wzmocnienie łączących ich relacji. Wspólne chwile, ważne rozmowy. PRZYJAŹŃ, RADOŚĆ, MŁODOŚĆ.  Z góry zawsze wszystko widać lepiej!