Różnorodność kulturowa – bogactwem świata


Wystawa “Różnorodność kulturowa – bogactwem świata” odbyła się podczas międzynarodowego spotkania projektowego w Budapeszcie. Każdy szkolny zespół poprzez swoje  plakaty zaprezentował wybrane elementy swojej kultury. W oparciu o wystawę wypracowano quiz na temat kultury europejskiej i przeprowadzono go wśród uczestników spotkania. Wystawa ta została powtórzona we wszystkich szkołach podczas kampanii informacyjnej w ramach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej (21.05.2018). Na fot. uczestnicy z polskiej szkoły ze swoimi 6 plakatami: 1.(P) Światowe dziedzictwo UNESCO, 2.(O) Różnorodność regionalna, 3.(L)Polskie tradycje świąteczne, 4.(A) Pielęgnowanie tradycji w szkole, 5. (N) Wkład Polaków kulturę europejską i światową, 6.(D) Tradycyjna kuchnia polska