Rozpowszechnianie projektu podczas szkolenia zawodowego nauczycieli w Turcji.


W lutym 2015 uczestniczyliśmy w doskonaleniu zawodowym , które zostało przygotowane przez naszą szkołę partnerską w Turcji. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności językowe i pogłębiali wiedzę na temat nowych innowacyjnych metod pracy z uczniem niedosłyszącym. Podczas mobilności w Turcji odbyliśmy spotkanie z władzami lokalnymi w celu promocji projektu na terenie miasta Bursa i Nilufer. Przedstawiliśmy cele i założenia projektu. Ponadto, władze lokalne zapewniły, że będą nas wspierać w dalszej promocji. Na stronie urzędu miasta Bursa i Nilufer umieszczone zostały informacje o realizacji projektu międzynarodowego “The world in our hands- we can work it out”