Ruszkowiacy przygotowują się do mobilności


Tematyka planowanych mobilności to rysunek i fotografia. Uczestnicy biorą udział w różnych działaniach, w trakcie których przy użyciu 2 rodzajów sztuki (rysunek i fotografia) uczą się wyrażać swoje myśli i emocje. Przed nimi jeszcze udział w zajęciach mających na celu zbudowanie świadomości kulturalnej w zakresie fotografii i rysunku, tj. poszerzających wiedzę na temat dzieł kultury w obszarze danego rodzaju sztuki oraz dziedzictwa kulturowego (głównie Grecji i Polski).Uczniowie po zakończeniu projektu nabędą wiedzę z wybranej dziedziny sztuki oraz podszkolą swoje umiejętności z obsługi programów graficznych.

W oczekiwaniu na dalszą realizację przedsięwzięć doskonalą swoje umiejętności plastyczne i fotograficzne oraz językowe. Takie zaangażowanie we własny projekt artystyczny silnie wpłynie na rozwój tej kompetencji. Uczestnicy projektu pracują w grupach, doskonaląc swoje kompetencje interpersonalne i społeczne.