Sacred water, sacred life


W związku z realizacją projektu edukacyjnego z programu ERASMUS PLUS w Kielcach gościła przez tydzień grupa uczniów z Francji. Uczniowie Śniadka razem z kolegami z Moullins (FR) wykonywali zadania związane z badaniami wody. Dzięki pracownikom firmy Wodociągi Kieleckie oraz pomocy kadry naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej mogliśmy się wspólnie dużo nauczyć.