Salerno jesienią jest piękne.


Podnosimy umiejętności posługiwania się językiem angielskim i kształtujemy umiejętności interpersonalne. Zwiedzamy piękne Włochy. To już trzeci region, który możemy poznać dzięki programowi ERASMUS+.