Salzburg 2014


Seminarium “Klischee und Vorurteil”, które odbyło się w Salzburgu, rodzinnym mieście Mozarta w lipcu 2014 roku było doskonałą okazją do przyjrzenia się z bliska relacjom niemiecko-austriackim, poznania funkcjonujących w obydwu społeczeństwach wzajemnych wyobrażeń i stereotypów. Udział w seminarium to także liczne wycieczki zarówno po przepięknym Salzburgu jak i malowniczej okolicy, udział w imprezach muzycznych i kulturalnych, poznanie ludzi z całego świata, wymiana poglądów, opinii, dyskusje po blady świt…