Sami swoi


Spotkanie projektu “Kobiety wracają do pracy” (UK, maj 2017). Rozmawiamy o barierach, ale także o szansach i możliwościach otwierających się przed kobietami powracającymi na rynek pracy. Porównujemy doświadczenia z 4 krajów. Uderza swobodna, otwarta i przyjazna formuła spotkania. W sali są kobiety biznesu, urzędniczki, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, przedstawiciele lokalnej społeczności, w tym emigrantki oraz cudzoziemcy. To oczywiste, że na takie spotkanie mama może zabrać małego synka 🙂