Schodami do CEL-u!


Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Tytuł projektu Communication, Education, Languages- nasz CEL na Europę. Udział w projekcie pozwolił nauczycielom na nabycie kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego i nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Malta zachwyciła swoją kulturą, bogatą historią i słońcem. Z przyjemnością zdobywa się nowe umiejętności w tak przepięknym miejscu. Niektórzy mówią, że ,,mieli do szkoły pod górkę”, my mieliśmy duuuużżżo schodów, jednak były to schody do najlepszej edukacji w życiu!