Selfie roboty


Selfie roboty – tu mały pokaz naszych umiejętności i kreatywności z wykorzystaniem LEGO mindstorms – urządzenia jakie będzie służyło nam do pomiarów zanieczyszczeń hałasem i zanieczyszczenia światła