Selfie w Wieszczem


Będą w Wilnie nie mogliśmy sobie odmówić selfie z Wieszczem. Adam Mickiewicz, którego życie i twórczość związana jest z Polską i Litwą, ale przyznają się do niego dzisiaj jeszcze inne narody (Rosjanie, Białorusini). Jak widać Mistrz słowa nie odmówił nam pozowania do wspólnej fotografii i oto mamy jedną z ciekawszych pamiątek naszego projektu.