Seniors: Go Out And Live!


Liczba osób starszych w naszym społeczeństwie stale rośnie a wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa coraz częściej pojawia się pytanie, jak poprawić jakość życia seniorów. Starsi ludzie potrzebują pomocy w kształtowaniu dobrej jakości życia, ponieważ często nie są w stanie zadbać o siebie na wszystkich płaszczyznach.  Styl życia człowieka w największym stopniu determinuje stan jego zdrowia, które niewątpliwie jest najcenniejsze. W myśl idei mówiącej o tym, iż “nie chodzi tylko o to, by żyć dłużej, ale by żyć dłużej w zdrowiu!” międzynarodowi partnerzy projektu GOAL dążą do podniesienia jakości życia seniorów poprzez wzbogacenie standardów usług opiekuńczych dla osób starszych poprzez opracowanie zaleceń dotyczących skutecznych metod motywowania osób starszych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia.

Starzejemy się tak jak żyjemy, zatem żyjmy aktywnie i zdrowo!