Sesja popularnonaukowa pt.:,,Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w krajach uczestników projektu”


Sesja została zorganizowana w ramach krótkoterminowej wymiany grup uczniów, która dotyczy “Analizy stanu czystości środowiska przyrodniczego metodami chemicznymi i biologicznymi”. Przedstawiciele poszczególnych krajów przedstawili prezentacje na następujące tematy: ,,Natura 2000 – obszary wyznaczone w celu ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych” oraz  ” Natura 2000 – ostoje dzikich ptaków”.