Short Term Exchange of Pupils in Lithuania


Było to tygodniowe spotkanie młodzierzy w czerwcu związane z projektem Healthly Herbs Outlook, gdzie przyjaźń wzrastała każdego dnia a wyznani religijne i różnice kulturowe wcale nie były ważne.  Zadania i działania wykonywali wspólnie ciesząc się z każdej wspólnie spędzonej chwili.