Sięgnij PoMoc Erasmusa+


Głównym celem projektu jest wdrażanie nowych rozwiązań edukacyjno-terpeutycznych z wykorzystaniem TIK oraz zwiększenie efektywności edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.