Siła w naszej różnorodności Diversity is our Power


Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr13 im.Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach i Oberschule Achtern Diek z Wurster Nordseekuste podczas warsztatów architektonicznych budowała makietę idealnego, przyjaznego miasta , aby pokazać potencjał różnorodności i kształcić postawy tolerancji i otwartości. Szukając inspiracji odwiedzili architekta, przeprowadzili wywiad z mieszkańcami i turystami. Wizyta w Muzeum Nikofora uświadomiła im potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem. Na zdjęciu uczestniczki projektu szukające inspiracji w obrazie Krynicy Zdrój namalowanym przez Nikifora.