Ślązacy z PO WEREM


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie realizuje projekt  „Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami ICT w nauczaniu, wprowadzenie elementów zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) oraz poznanie metod efektywnego i innowacyjnego nauczania o folklorze i rodzinnych tradycjach celem szerzenia bogactwa kulturowego regionu.