„Śledztwo historyczne”


„Śledztwo historyczne”- -ma na celu pobudzenie ciekawości  oraz odwagi do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi na zagadki, zdobycie kompetencji dociekań historycznych,  wzmocnienie  motywacji do poszukiwania, wzmocnienie pracy w małych zespołach.

W trakcie trwania śledztwa historycznego uczestnicy próbują znaleźć odpowiedzi na pytania  badawcze z zakresu historii ludzi i miejsc, sami określają zagadnienia badawcze ,poszukują materiałów źródłowych, np. w archiwach, publikacjach oraz historii mówionej. W efekcie następuje detektywistyczne łączenie faktów. Badanie hipotez a potem ułożenie wspólnej historii.

Wyniki badań można przedstawić w formie wystawy, broszury, filmu, relacji ustnej albo – w , tak jak  na zdjęciu, przedstawieniu teatralnym.